Senās rotas un ornaments Latvijā

Regular price $65.00

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izdevis arheoloģes, Dr. art. Baibas Vaskas grāmatu “Senās rotas un ornaments Latvijā” – pētījumu par rotām un to ornamentu no bronzas laikmeta līdz pat 18. gadsimtam.
Divas LNVM iepriekš publicētās Baibas Vaskas akadēmiskās monogrāfijas “Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gs.” (2017) un “Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum” (2019) drīz pēc to iznākšanas kļuva par bibliogrāfisku retumu un vairs nav nopērkamas.
Jaunajā 352 lapaspušu grāmatā ietverta rotu un ornamenta attīstība gandrīz trīs tūkstošus gadu ilgā periodā, un tā veidota kā populārzinātnisks, ar fotogrāfijām un zīmējumiem bagātīgi ilustrēts darbs. Pamatā apskatītas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģiskās un etnogrāfiskās kolekcijas – lielākais šāda materiāla krājums Latvijā, taču izmantoti arī citu pētnieku apkopotie un publicētie materiāli, kā arī oriģinālie priekšmeti no citu Latvijas un ārvalstu muzeju krājumiem.