Latviešu brīnumu pasakas

Regular price $29.99

Šajā pasaku izlasē iekļautas 12 tipiskas un populāras brīnumpasakas. Tomēr izraudzītas savdabīgākas, mazāk zināmas šo pasaku versijas, kas lasītājam sagādās patīkamu pārsteigumu.
Var šķist, ka skarbā, senu mītu un eposu atbalsīm pilnā brīnumu pasaku pasaule nav gluži piemērota un saprotama bērniem. Tikai vienā no šīs grāmatas divpadsmit pasakām neviens nenomirst, trijās ir kāds mirušais vai uz laiku noburtais. Pasaku varonis nesaudzīgi nokauj daudzgalvainus pūķus un velnus, milžus un raganas.
Dr. philol. Guntis Pakalns skaidro: “Šādās pasakās pētnieki saskata arī senas pusaudžu iesvētību rituālu pazīmes – ir simboliski jānomirst, jānolaižas pazemē, jāpadzīvo nabadzības pasaulē, jādodas ceļojumā un jāuzvar savi iekšējie dēmoni, lai iegūtu pieredzi, kas dod tiesības būt pieaugušam un atbildīgam par citiem. Tā pasakas palīdz bērnam kļūt par pieaugušu cilvēku un pieaugušajam – kļūt atbildīgam par to, kas notiek šajā pasaulē.”
Grāmatas māksliniece Gita Treice ilustrējusi un dizainējusi ap 100 grāmatu, vairāk nekā 20 no tām saņēmušas apbalvojumus Latvijas un Baltijas mērogā. Gitas Treices zīmēto tēlu ieplestās acis raugās no švīkām un dūmakas kā no īstas, apaļas pasaules, ko mēs neredzam, bet kurai ticam. Cauri noslēpumainajai dūmakai vīd spocīga, zeltaina gaisma, un gaismas atspīdumi kā maldugunis izbirst pa grāmatu.
Sastādītāja Inga Karlsberga.
Priekšvārds un komentāri: Guntis Pakalns.
Māksliniece Gita Treice.